ระบบจองคิวเครื่องชั่งสินค้า ที่บรรทุกโดยรถยนต์

จองคิวเครื่องชั่ง

  • ขนาด 4 ล้อ คันละ 40 บาท
    ขนาด 10 ล้อ คันละ 100 บาท
    ขนาดล้อพ่วง คันละ 50 บาท
  • ระบบจองคิวเครื่องชั่งนี้ เป็นเพียงระบบหนึ่งที่อำนวยความสะดวกในการทราบจำนวนผู้ใช้บริการล่วงหน้า โดยท่านสามารถแจ้งผ่านหมายเลขโทรศัพท์ 054-276280 ต่อ 14 เพื่อนัดหมายเจ้าหน้าที่อีกครั้ง

ดาว์นโหลดเพื่อดูระบบจองคิว