น้ำตกแม่ปาน

 

 

น้ำตกแม่ปานเป็นน้ำตกขนาดเล็กตั้งอยู่ในเขตตำบลเมืองปาน อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง อยู่ในเขตรับผิดชอบของอุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน เป็นน้ำตกขนาดเล็ก มีถนนคอนกรีตเข้าถึงบริเวณน้ำตกและเดินทางเข้าไปอีกประมาณ 300 เมตรก็จะถึงตัวน้ำตกแม่ปาน  บรรยากาศในน้ำตกแม่ปานร่มรื่นเหมาะแก่การพักผ่อนและผู้ที่ชอบความสงบต้องการสัมผัสกับธรรมชาติ